Ubezpieczenia dla FIRM

Ubezpieczenia TrANSPORTOWE

 

 

Ubezpieczenia Transportowe

 

Produktem dla przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy na terenie kraju jest Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym – chroni przewoźnika za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia jak: utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywanego krajowego transportu drogowego, którą Ubezpieczający ponosiłby zgodnie z przepisami Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Natomiast do przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy na terenie obowiązywania Konwencji CMR kierowane jest Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorcę przed szkodami takimi jak  całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu samochodowego, a którą Ubezpieczający ponosiłby zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

 

Innym Ubezpieczeniem, adresowanym przede wszystkim do przedsiębiorców, producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów jest Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) obejmującym transport drogowy, kolejowy, lotniczy lub śródlądowy, wykonywany obcym lub własnym transportem. Ubezpieczenie to służy ochronie interesów właściciela przewożonego towaru, gdyż ubezpieczenie OC przewoźnika lub OC spedytora głównie zabezpiecza interes przewoźnika bądź spedytora. Tak, jak przy innych produktach, ubezpieczenie takie można zawrzeć w zakresie All Risk czyli  z ochroną ładunku od wszystkich ryzyk z włączeniem klauzuli załadunku i rozładunku,

 

Dla przedsiębiorców, producentów i handlowców, eksporterów i importerów wysyłających lub przewożących towary z zagranicy lub za granicę: transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym nieodzownym ubezpieczeniem jest Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym, cargo oparte na londyńskich Klauzulach Instytutowych. Transporty międzynarodowe są ubezpieczane na całym świecie w oparciu o Standardowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses),

 

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

broker ubezpieczeniowy

Jest przedstawicielem Klienta. Reprezentuje Twoje interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Broker ubezpieczeniowy

Może współpracować z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

Broker ubezpieczeniowy

Zawsze bada potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Broker ubezpieczeniowy

Dostosowuję składkę ubezpieczeniową do Twoich możliwości, nie zapominając o zakresie ochrony Twojego mienia

Broker ubezpieczeniowy

Serwis brokera nie kończy się na zawarciu polisy. Pomaga w bieżącej obsłudze ubezpieczeń i likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów usług brokera. Całość wynagrodzenia jest uwzględniona w składce ubezpieczeniowej.

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij