Twój Broker Ubezpieczeniowy INTER-MARK

Profesjonalne ubezpieczenia dla FIRMy

01. UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ

Ubezpieczenie to kierowane jest do Klientów posiadających floty samochodowe. Zakłady ubezpieczeniowe za flotę samochodów uważają od 10 lub nawet od 20  pojazdów. (więcej)

02. UBEZPIECZENIA MAJĄTKU FIRMY

Najważniejszym ubezpieczeniem przedsiębiorców w Polsce są ubezpieczenia majątkowe, które obejmują budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, wartości pieniężne,(więcej)

03. UBEZPIECZENIA OC PRZEDSIĘBIORCY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową, gdy w związku z prowadzoną działalnością (więcej)

04. UBEZPIECZEniA  Zdrowotne I na życie

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne to ubezpieczenia pokrywające koszty prywatnego leczenia w Polsce w wybranych placówkach medycznych (więcej)

05. UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

Produktem dla przedsiębiorstw zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy na terenie kraju jest (więcej)

06. UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE – cyber, RODO, OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych to jedno z nowszych produktów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. (więcej)

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

broker ubezpieczeniowy

Jest przedstawicielem Klienta. Reprezentuje Twoje interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Broker ubezpieczeniowy

Może współpracować z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

Broker ubezpieczeniowy

Zawsze bada potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Broker ubezpieczeniowy

Dostosowuję składkę ubezpieczeniową do Twoich możliwości, nie zapominając o zakresie ochrony Twojego mienia

Broker ubezpieczeniowy

Serwis brokera nie kończy się na zawarciu polisy. Pomaga w bieżącej obsłudze ubezpieczeń i likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów usług brokera. Całość wynagrodzenia jest uwzględniona w składce ubezpieczeniowej.

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij