Twój Broker Ubezpieczeniowy INTER-MARK

Profesjonalne ubezpieczenia dla FIRMy

Gefion Insurance A/S – Komunikat KNF

Duński organ nadzoru finansowego zabronił Gefion Insurance A/S  zawierania nowych i odnawiania istniejących ubezpieczeń. Każdy posiadacz polisy w Gefion, musi odnowić ubezpieczenia na kolejnych okres ochrony w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Pełna treść komunikatu...

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij