Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla Firm

 

Najważniejszym ubezpieczeniem przedsiębiorców w Polsce są ubezpieczenia majątkowe, które obejmują budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, wartości pieniężne, inne. Do niedawna ubezpieczenia majątkowe oferowane były od ryzyk nazwanych: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, itd. itd.  Dzisiaj, zakłady ubezpieczeniowe wzorem ubezpieczycieli z Europy Zachodniej oferują znacznie szersze ubezpieczenie mienia dla przedsiębiorców – w zakresie „all risks”, czyli od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone. W tym zakresie są również ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych,

 Innym, ubezpieczanym przez klientów mieniem jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi czy działania prądu elektrycznego (przepięcia, zwarcia itp.). W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego możliwe jest objęcia ochroną sprzętu przenośnego poza siedzibą firmy, na terenie RP lub dodatkowo Europy a nawet całego świata.

 Poza tym ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń, które pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, itd.

 Przy przygotowywaniu ubezpieczenia mienia najważniejsze w naszej pracy brokerskiej jest rozpoznanie rzeczywistych potrzeb ubezpieczeniowych Klienta. Analiza potrzeb ochrony mienia przedsiębiorstwa pozwala przygotować optymalny program ubezpieczeniowy i możliwość skutecznego negocjowania zarówno jego zakresu jak i warunków finansowych, ale też na wprowadzenie do ubezpieczenia wielu dodatkowych klauzul, rozszerzeń, jak np. klauzulę automatycznego pokrycia mienia nowo zakupionego, klauzulę drobnych prac remontowo – budowlanych, klauzulę reprezentantów, klauzulę ubezpieczenia w nowym miejscu/nowych lokalizacji i wiele innych.

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

broker ubezpieczeniowy

Jest przedstawicielem Klienta. Reprezentuje Twoje interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Broker ubezpieczeniowy

Może współpracować z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

Broker ubezpieczeniowy

Zawsze bada potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Broker ubezpieczeniowy

Dostosowuję składkę ubezpieczeniową do Twoich możliwości, nie zapominając o zakresie ochrony Twojego mienia

Broker ubezpieczeniowy

Serwis brokera nie kończy się na zawarciu polisy. Pomaga w bieżącej obsłudze ubezpieczeń i likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów usług brokera. Całość wynagrodzenia jest uwzględniona w składce ubezpieczeniowej.

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij