Ubezpieczenia dla pracowników

ubezpieczenia zdrowotne i na życie

 

 

Ubezpieczenia Zdrowotne i na Życie

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne to ubezpieczenia pokrywające koszty prywatnego leczenia w Polsce w wybranych placówkach medycznych. Mogą dotyczyć pracowników, ale też ich rodzin – dopasowujemy najlepszą ofertę do potrzeb naszych Klientów. Ubezpieczenia zdrowotne stają się standardem w nowoczesnych firmach. Ubezpieczenia zdrowotne jako benefit dla pracowników zwiększają lojalność pracowników i atrakcyjność pracodawcy.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne może być oferowane w różnych wariantach. W ramach tego ubezpieczenia są pokrywane świadczenia zdrowotne zarówno z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej i/lub medycyny pracy.

Zakres opieki medycznej ustalamy indywidualnie z każdym Przedsiębiorcą.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin to produkt czysto ochronny. Zabezpiecza Ubezpieczonego, jego życie i zdrowie oraz jego najbliższą rodzinę – małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko – przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczenie w zależności od wariantu chroni także współubezpieczonych: rodziców, teściów i dzieci Ubezpieczonych.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczenie to oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorcy (pracodawcy), m.in.: pozwala wliczyć składki ubezpieczeniowe w koszty uzyskania przychodu,  zmniejsza ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i rodziny w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, pozwala skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników, pomaga zatrzymać najlepszych lub przyciągnąć niezdecydowanych pracowników, działa jako bardzo pożądany dodatkowy pakiet socjalny. Największe korzyści ubezpieczenie NNW daje jednak pracownikowi. Należą do nich: ochrona zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych, odprawa pośmiertna dla rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, wypłata świadczenia za każdy dzień nieobecności w pracy oraz pobytu w szpital.

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

broker ubezpieczeniowy

Jest przedstawicielem Klienta. Reprezentuje Twoje interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Broker ubezpieczeniowy

Może współpracować z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

Broker ubezpieczeniowy

Zawsze bada potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Broker ubezpieczeniowy

Dostosowuję składkę ubezpieczeniową do Twoich możliwości, nie zapominając o zakresie ochrony Twojego mienia

Broker ubezpieczeniowy

Serwis brokera nie kończy się na zawarciu polisy. Pomaga w bieżącej obsłudze ubezpieczeń i likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów usług brokera. Całość wynagrodzenia jest uwzględniona w składce ubezpieczeniowej.

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij