Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia OC

 

 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający (jego pracownicy) wyrządzą szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność.

  • Przy przygotowywaniu tego ubezpieczenia, podobnie jak i przy ubezpieczeniu mienia przedsiębiorców bardzo ważne jest rozpoznanie rzeczywistych potrzeb ubezpieczeniowych Klienta. Np. inne są potrzeby ubezpieczeniowe hurtowni prowadzącej tylko sprzedaż hurtową a inne hurtowni, która prowadzi również serwis sprzedawanych towarów – w tym drugim przypadku potrzebne będą dodatkowe rozszerzenia w ubezpieczeniu, m.in. o OC za szkody w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce, naprawie lub innym czynnościom,
  • Dopiero analiza potrzeb ochrony przeprowadzona wspólnie z przedsiębiorcą pozwala przygotować optymalny program ubezpieczeniowy odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy i możliwość jego skutecznego negocjowania zarówno zakresu jak i warunków finansowych.
  • Podstawowym zakresem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktową. Ale to właściwa analiza potrzeb pozwala na wprowadzenie do ubezpieczenia OC przedsiębiorcy dodatkowych klauzul takich jak: odpowiedzialność cywilna za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, OC najemcy nieruchomości, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody w środowisku naturalnym i inne,

 

Obok podstawowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy istniej cała gama bardziej zindywidualizowanych ubezpieczeń OC, jak ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, OC wykonywania działalności projektanta i wykonawcy systemów komputerowych, OC członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów, OC z tytułu wykonywania zawodu i inne.

 

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

broker ubezpieczeniowy

Jest przedstawicielem Klienta. Reprezentuje Twoje interesy przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Broker ubezpieczeniowy

Może współpracować z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym działającym na polskim rynku.

Broker ubezpieczeniowy

Zawsze bada potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Broker ubezpieczeniowy

Dostosowuję składkę ubezpieczeniową do Twoich możliwości, nie zapominając o zakresie ochrony Twojego mienia

Broker ubezpieczeniowy

Serwis brokera nie kończy się na zawarciu polisy. Pomaga w bieżącej obsłudze ubezpieczeń i likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów usług brokera. Całość wynagrodzenia jest uwzględniona w składce ubezpieczeniowej.

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij