Twój Broker Ubezpieczeniowy INTER-MARK

Profesjonalne ubezpieczenia dla FIRMy

Wypadek z winy obcokrajowca?

Coraz częściej mamy zdarzają się wypadki z udziałem obcokrajowców. Co zrobić gdy nie wiemy do jakiego Towarzystwa zgłosić swoje roszczenie? Warto przeczytać zmiany w tym zakresie oferowane przez PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

Ważna uchwała Sądu Najwyższego!

"Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia...

Szczęśliwego Nowego Roku!

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc życzymy Wszystkim naszym Klientom i Współpracownikom  dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.  

Kontakt

Brokerskie biuro ubezpieczeniowe inter-mark
+48 508 344 346
biuro@INTER-mark.pl

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij