W 2021 roku będą obowiązywały następujące opłaty za brak OC komunikacyjnego. Warto pamiętać o polisie OC nie tylko ze względu na kary ale również na konsekwencje finansowe przed którymi nas chroni. Zależnie od okresu pozostawania bez ochrony  ubezpieczeniowej kary wynoszą:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

OC rolników – równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%5 600 zł8 400 zł930 zł280 zł
50%2 800 zł4 200 zł470 zł
20%1 120 zł1 680 zł190 zł

Więcej można przeczytać na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij